Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Lệ Phí Nhập Cư USCIS là gì? Và điều kiện nhập cư Mỹ như thế nào để đóng lệ phí này

Nếu quý vị đủ điều kiện nhập cư Mỹ và sẽ nhập cảnh theo diện thường trú hợp pháp, quý vị phải trả $165 Lệ Phí Nhập Cư USCIS.
Quý vị sẽ cần sử dụng Hệ Thống Nhập Cư Điện Tử của USCIS để trả lệ phí này. Quý vị nên trả lệ phí này sau khi nhận được tập hồ sơ visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ ở nước ngoài (bao gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Mỹ. Trả lệ phí trước khi đến Mỹ sẽ giúp quý vị được nhận Thẻ Thường Trú (thường gọi là Thẻ Xanh) ngay.

Lệ Phí Nhập Cư USCIS là gì? Và điều kiện nhập cư Mỹ như thế nào để đóng lệ phí này

Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $220. USCIS sử dụng khoản lệ phí này để giải quyết hồ sơ xin visa nhập cư của quý vị sau khi quý vị đến Mỹ. Khoản lệ phí này cũng để bù đắp các khoản chi phí của USCIS liên quan đến việc cấp thẻ Xanh của quý vị.
Vui Lòng Lưu Ý: Quý vị phải trả các khoản lệ phí riêng cho Bộ Ngoại Giao (DOS) và USCIS. Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn xin visa nhập cư của quý vị cho DOS và Lệ Phí Nhập Cư USCIS của quý vị ($220) cho USCIS.
Nếu trường hợp không thể trả lệ phí nhập cư USCIS thì có đủ điều kiện nhập cư Mỹ không?
Nếu bạn không thể trả lệ phí này trước khi nhập cư Mỹ thì bắt buộc bạn phải trả lệ phí này sau khi nhập cảnh vào Mỹ. Nếu hồ sơ của USCIS thông báo cho biết bạn chưa thanh toán lệ phí này thì sẽ không đủ điều kiện nhập cư Mỹ kèm bảng hướng dẫn để trả lệ phí này. Và hiển nhiên bạn sẽ không có thẻ xanh nếu không thực hiện việc này, bạn sẽ mất đi quyền lợi khi đến Mỹ không được đóng dấu vào hộ chiếu thuộc diện cho phép nhập cảnh hợp pháp.
Tải hướng dẩn chi tiết từ USCIS tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét