Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Cải tiến chương trình EB-5

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đề xuất cải tiến đáng kể chương trình định cư đầu tư EB-5 giúp Mỹ làm chủ tương lai

Chương trình hành động này sẽ thúc đẩy các chương trình tạo việc làm.
Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đề xuất cải tiến đáng kể cho việc quản lý hành chính các Chương trình đầu tư nhập cư, thường được gọi là EB-5 – đề xuất cải thiện qui trình nhận và xét hồ sơ các nhà đầu tư nhập cư như một phần của cam kết liên tục của chính quyền Obama trong định hướng cải thiện hệ thống nhập cư hợp pháp và đáp ứng nhu cầu an ninh và kinh tế của quốc gia trong thế kỷ 21.

Chương trình EB5 là gì?

EB5 là một chương trình đầu tư dành cho người ngoại quốc muốn định cư Mỹ diện đầu tư gồm sinh sống và làm việc cho bản thân cùng với cả gia đình tại Mỹ, hưởng hết các quyền lợi như một công dân Mỹ chỉ ngoại trừ quyền bầu cử. Để đạt được điều đó bắt buộc phải lựa chọn một dự án tại nước này và rót vốn đầu tư vào đó tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người bản xứ tại khu vực được chỉ định nằm trong vùng kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ thật nghiệp cao.
Chương trình EB-5 dành 10.000 thị thực hàng năm cho các nhà đầu tư nhập cư thực hiện việc đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại tạo ra ít nhất 10 việc làm ở Mỹ. Các nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn đầu tư định cư độc lập hoặc đầu tư vào các khu vực dự án đầu tư được USCIS chỉ định và phê chuẩn.

Ngày thành lập chương trình

Quốc hội đã tạo ra Chương trình EB-5 vào năm 1990 để thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới nhằm tạo ra công ăn việc làm ở Mỹ, ông Alejandro Mayorkas Giám đốc USCIS cho biết. Chúng tôi tập trung sức lực cải tiến chương trình này để đảm bảo rằng nó đạt được mục tiêu đến mức tối đa có thể.
USCIS đang đề xuất ba thay đổi cơ bản cách thức mà Cục Di Trú xử lý hồ sơ EB-5 từ các khu vực dự án đầu tư. Đầu tiên, USCIS đề nghị tăng tốc độ xử lý của các hồ sơ trong các dự án tạo việc làm được phát triển đầy đủ và sẵn sàng thực hiện. USCIS cũng sẽ cung cấp cho các đương đơn EB-5 lựa chọn được yêu cầu dịch vụ xử lý nhanh, đảm bảo xử lý hồ sơ trong thời hạn 15 ngày với một khoản phí bổ sung.
Thứ hai, USCIS đề xuất việc tạo ra các nhóm chuyên viên tiếp nhận hồ sơ mới với chuyên môn trong phân tích kinh tế và các tiêu chuẩn của chương trình EB-5. Các đương đơn theo chương trình EB-5 theo các dự án khu vực sẽ có thể giao tiếp trực tiếp với các nhóm chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua thư điện tử nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình và nhanh chóng giải quyết thắc mắc hoặc nhu cầu liên quan đến hồ sơ của họ.
Thứ ba, USCIS đề nghị triệu tập một hội đồng quyết định có chuyên môn cao để cho ra các quyết định về hồ sơ EB-5 theo các dự án khu vực. Hội đồng Quyết định sẽ bao gồm một nhà kinh tế và các bồi thẩm và sẽ được hỗ trợ bởi các cố vấn pháp lý.
Đề xuất này sẽ được đăng tải trực tuyến cho đến ngày 17 tháng sáu 2011, cho công chúng bình luận -mang lại cơ hội để các bên liên quan cung cấp thông tin phản hồi về đề xuất thay đổi cho chính quyền của Chương trình EB-5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét