Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Đầu tư định cư EB-5

Với EB-5 là một sức hút rất lớn nên số người tham gia vẫn không ngừng tăng lên với số lượng là 25% trong năm 2017-2018, với nhu cầu xin Visa của các Châu Á và Việt Nam vẫn tiếp tục tăng đáng kể. Bên cạnh đó EB-5 đã nhiều lần được chính phủ Mỹ gia hạn ngắn vì quốc hội chưa có sự thống nhất, đồng thời các dự án còn gây nhiều tranh cải.

Vì thế EB-5 đang thay đổi và ra 4 quy định mới dành cho nhà đầu tư như sau: tăng số vốn đầu tư từ 500.000 USD lên đến 920.000 USD, doanh nghiệp phải tạo ra được 12 việc làm toàn thời gian cho người lao động tại Mỹ. Thay đổi giới hạn xét tuyển vùng TEA ( vùng tạo việc làm trọng điễm) nghĩa là những thành phố lớn sẽ không còn trong diện TEA mà chỉ được phê duyệt các khu vực nông thôn, và các nhà đầu tư Việt Nam phải chờ lịch phỏng vấn xin Visa lâu hơn hiện tại.

Hơn nữa các nhà đầu tư EB-5 được hưởng những quyền lợi dành cho cả gia đình gồm vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi sẽ nhận được thẻ xanh định cư tại Mỹ, bên cạnh đó được mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Sau khi có thẻ xanh dành cho nhà đầu tư thì các thành viên trong gia đình có quyền sinh sống, học tập và làm việc bất cư nơi nào trên nước Mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét