Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Những Thay Đổi Nào Sẽ Khiến Người Định Cư Mỹ Gặp Khó Khăn Với Chương Trình EB-5

Trong suốt hơn hai năm vừa qua, chúng ta có thể thấy đã có rất nhiều thông tin về chương trình EB-5 được liên tục cập nhật, các dự luật được đề xuất với chính phủ, các phân tích từ các chuyên gia đầu ngành di trú, các thông tin ý kiến đồng thuận cũng như trái chiều … xung quanh việc cải cách chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5…
-->Đọc thêm...