Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Làm cách nào để có thể định cư tại Mỹ

Employment Base Fifth là chương trình dành cho các nhà đầu tư muốn định cư Mỹ diện đầu tư, được quốc hội thông qua đây là chương trình đầu tư định cư Eb-5 có thể cấp thẻ xanh cho người nước ngoài muốn nhập cư vào Mỹ. Đối với các nhà đầu tư khi tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 có thể đầu tư trực tiếp vào bất cứ dự án nào của Mỹ với ngân sách từ 1,000.000 USD, hay đầu tư gián tiếp vào các dự án thuộc sự quản lý của trung tâm vùng chỉ định với ngân sách 500.000 USD. Dù vậy, nhưng hiện nay hầu hết các nhà đầu tư đều lựa chọn phương thức đầu tư gián tiếp đểm giảm bớt số tiền đầu tư và hạn chế rủi ro.

Vì thế việc quyết định đầu tư EB-5 vào thời điểm này để tận dụng mức yêu cầu đầu tư thấp, là một lựa chọn khôn ngoan của các nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược dài hạn, và mức hồ sơ EB-5 là 10,000 Visa/ Năm. Đây sẽ là cơ hội lớn dành cho các doanh nhân để nhanh chóng được trở thành công dân của nước Mỹ.

Tính đến hết tháng 02/2019 đã có tộng cộng hơn 235 Visa EB-5 đã được cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 Visa hạn mức dành cho Việt Nam, trong năm 2019 sẽ còn lại khoảng 465 Visa được cấp cho Việt Nam. Và sau đây là những ký hiệu phân loại dành cho Visa EB-5:
  • I.51: Visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
  • I.52: Visa EB-5 dành cho vợ chồng
  • I.53 Visa EB-5 dành cho con phụ thuộc
Ký hiệu phân loại Visa EB-5 (thuộc khu vực ưu tiên thu hút nhà đầu tư)
  • I.51: Visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
  • I.52: Visa EB-5 dành cho vợ chồng
  • I.53 Visa EB-5 dành cho con phụ thuộc
Ký hiệu phân loại Visa EB-5 (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút nhà đầu tư)
  • C.51: Visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
  • C.52: Visa EB-5 dành cho vợ chồng
  • C.53: Visa EB-5 dành cho con phụ thuộc
Và sau khi chính thức trở thành công dân nước Mỹ sẽ được hưởng quyền lợi như chính người dân bản xứ, và sau đó việc bảo lãnh cho các thành viên trong gia đình có thể đi Mỹ cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó khi các công dân có đủ điều kiện sẽ được tham gia các chương trình ích lợi của chính phủ Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét