Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Visa Eb2, những điều cần biết


Visa định cư Mỹ này dành cho những người có bằng cấp cao (M.S., Ph.D., J.D., M.B.A., M.A.) hay chứng minh được khả năng đặc biệt trong lãnh vực khoa học và kinh doanh.


Chỉ tiêu của visa visa ưu tiên 2 này là 40.000 visa hàng năm cộng số visa còn dư lại của visa ưu tiên 1.

Kỹ sư với bằng đại học về Kỹ sư Cơ khí và 5 năm kinh nghiệm tương đương với bằng M.S.về kỹ sư

Thẻ xanh visa này có thể được cấp cho nhân viên làm việc cho công ty có hoạt động tại Mỹ nhưng không có kinh nghiệm với công ty mẹ ở nước ngoài.

Trước khi nộp đơn bảo lãnh visa ưu tiên thứ hai, người chủ phải xin giấy chứng chỉ lao động. Giai đoạn này có thể gây chậm trễ việc cấp thẻ xanh từ 6 đến 18 tháng tùy theo tiểu bang.

NIW được cấp cho những người có năng khiếu đặc biệt làm việc trong lãnh vực kinh doanh hay nghiên cứu hay có bằng cao có thể chứng minh được rằng hoạt động của họ có lợi ích nhiều cho nền kinh tế quốc gia, hệ thống sức khỏe hay an sinh của Hoa Kỳ.


Để chứng minh khả năng đặc biệt, USCIS đòi hỏi chứng từ gồm có ít nhất 3 trong số những văn kiện sau đây:

- Bằng cấp của một trường có liên quan đến lãnh vực chuyên môn
- Bằng chứng 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề
- Chứng chỉ hành nghề
- Bằng chứng tiền thù lao được trả chứng minh được khả năng đặc biệt
- Bằng chứng thành viên trong những hội đoàn chuyên môn
- Bằng chứng được đồng nghiệp, chính phủ, hội đoàn chuyên môn hay cơ sở kinh doanh công nhận vì những thành tựu hay đóng góp quan trọng cho công nghiệp hay cho lãnh vực chuyên môn.

Nắm bắt được nhu cầu và quan tâm của khách hàng, Kornova tổ chức buổi hội thảo đặc biệt về chương trình định cư Eb-2  vào cuối tháng 4/2019


Đăng kí dự hội thảo tại đây: Đinh cư Mỹ trình độ caoKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét